NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"show moments" — Słownik kolokacji angielskich

show moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): momenty widowiska
  1. show czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The most extreme photographs, he wrote, "show moments of agony in order to extort the maximum concern."

    Podobne kolokacje: