BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"show maturity" — Słownik kolokacji angielskich

show maturity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojrzałość widowiska
  1. show czasownik + maturity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Holding down a steady job shows maturity and a sense of responsibility.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo