"share one's vision" — Słownik kolokacji angielskich

share one's vision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielić czyjś wizja
  1. share czasownik + vision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We need your help to share with the country his vision.