PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"require alertness vision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj wzroku czujności
  1. require czasownik + vision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This makes it difficult to read, drive, or perform other daily activities that require fine, central vision.