"share one's passion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielić czyjś namiętność
  1. share czasownik + passion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are designed to bring together young people from around the world who share a passion for learning.

    Podobne kolokacje: