ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"pursue one's passion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścigać czyjś namiętność
  1. pursue czasownik + passion rzeczownik
    Silna kolokacja

    In order to pursue his passion for music he felt it necessary to go to Madras.

    Podobne kolokacje: