"share images" — Słownik kolokacji angielskich

share images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy akcyjne
  1. share czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is typically used as a simple method to share documents and images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo