"shake one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

shake one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrząsać czyjś oczy
  1. shake czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He seemed about to shake David's hand, but suddenly his eyes narrowed, mouth curling downward.

    Podobne kolokacje: