"shake from one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strząsać czyjś oczy
  1. shake czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The creature shook the blood from its eyes and moved.

    Podobne kolokacje: