"shadow scurries" — Słownik kolokacji angielskich

shadow scurries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tupoty cienia
  1. shadow rzeczownik + scurry czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Child-sized shadows scurried away from Carla's headlights as she parked the Landrover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo