"shadow obscures" — Słownik kolokacji angielskich

shadow obscures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień zaciemnia
  1. shadow rzeczownik + obscure czasownik
    Luźna kolokacja

    A shadow may obscure the stars for a while, but the stars will always be shining far above, out of the reach of darkness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo