"shadow lying" — Słownik kolokacji angielskich

shadow lying kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow lies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień kłamiąc
  1. shadow rzeczownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was huge, a long shadow lying under the surface.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo