"shadow lies" — Słownik kolokacji angielskich

shadow lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień tkwi
  1. shadow rzeczownik + lie czasownik
    Luźna kolokacja

    It was huge, a long shadow lying under the surface.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo