"shadow freezes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow freezes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień powoduje zamarznięcie
  1. shadow rzeczownik + freeze czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mizzourah ain't as hot as Dixie but it ain't so cold, that the shadows freeze to the sidewalks and the cows give ice-cream.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo