"shadow fleeing" — Słownik kolokacji angielskich

shadow fleeing kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow flees
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekanie cienia
  1. shadow rzeczownik + flee czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Suddenly the world grew light about him, the shadows fled away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo