"shadow flees" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień ucieka
  1. shadow rzeczownik + flee czasownik
    Luźna kolokacja

    Suddenly the world grew light about him, the shadows fled away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo