"shadow crouches" — Słownik kolokacji angielskich

shadow crouches kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow crouches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysiady cienia
  1. shadow rzeczownik + crouch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The entire window seat upon which The Shadow crouched gave way!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo