"Shadow crouches" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow crouches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przysiady cienia
  1. shadow rzeczownik + crouch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The entire window seat upon which The Shadow crouched gave way!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo