"separate season" — Słownik kolokacji angielskich

separate season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddzielna pora roku
  1. separate przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the international broadcasts, these four series are split into 16 separate seasons.

powered by  eTutor logo