PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send viewers" — Słownik kolokacji angielskich

send viewers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij widzów
  1. send czasownik + viewer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It does everything a children's film should do except send little viewers home humming its theme song.

powered by  eTutor logo