Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"viewer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

viewer rzeczownik

rzeczownik + viewer
Kolokacji: 22
television viewer • X-Ray viewer • PDF file viewer • TV viewer • home viewer • ...
viewer + rzeczownik
Kolokacji: 15
viewer rating • viewer vote • viewer interest • viewer complaint • viewer response • ...
viewer + czasownik
Kolokacji: 95
viewer sees • viewer gets • viewer finds • watched by several viewers • X-Ray viewer says • viewed by several viewers • viewer feels • ...
czasownik + viewer
Kolokacji: 68
remind viewers • allow viewers • tell viewers • take viewers • attract several viewers • draw several viewers • use a PDF viewer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. allow viewers = pozwól widzom allow viewers
2. remind viewers = przypomnij widzów remind viewers
4. take viewers = zabierz widzów take viewers
7. use a PDF viewer = wykorzystaj widza PDF use a PDF viewer
9. ask viewers = zapytaj widzów ask viewers
12. keep viewers = zatrzymaj widzów keep viewers
13. show viewers = widzowie widowiska show viewers
14. encourage viewers = zachęcaj widzów encourage viewers
15. inform viewers = informuj widzów inform viewers
16. receive several viewers = otrzymaj kilku widzów receive several viewers
18. lose viewers = strać widzów lose viewers
19. urge viewers = widzowie pragnienia urge viewers
20. receive from viewers = otrzymaj od widzów receive from viewers
przymiotnik + viewer
Kolokacji: 49
young viewer • total viewer • American viewer • old viewer • average viewer • ...
przyimek + viewer
Kolokacji: 13
among viewers • from viewers • to viewers • for viewers • of viewers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.