"send tickets" — Słownik kolokacji angielskich

send tickets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij bilety
  1. send czasownik + ticket rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Having tickets sent by registered mail is an extra $7.

    Podobne kolokacje: