PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"send streams" — Słownik kolokacji angielskich

send streams kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a stream
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij strumienie
  1. send czasownik + stream rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The system sent a stream of data to computer screens not far away.

    Podobne kolokacje: