PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send a stream" — Słownik kolokacji angielskich

send a stream kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij strumień
  1. send czasownik + stream rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The system sent a stream of data to computer screens not far away.

    Podobne kolokacje: