"send proof" — Słownik kolokacji angielskich

send proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij dowód
  1. send czasownik + proof rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ender had sent proof to the probate court that he was related to the dead Jenkins.

    Podobne kolokacje: