"require proof" — Słownik kolokacji angielskich

require proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj dowodu
  1. require czasownik + proof rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was clear he required proof of any statement, no matter what its source.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo