"offer proof" — Słownik kolokacji angielskich

offer proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dowód oferty
  1. offer czasownik + proof rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But to make him change his mind about something basic, you'd have to offer real proof.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo