"send one's chair" — Słownik kolokacji angielskich

send one's chair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś krzesło
  1. send czasownik + chair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The force of her kick sent her chair flying backward into the bookcase.

powered by  eTutor logo