Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"send flights" — Słownik kolokacji angielskich

send flights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij loty
  1. send czasownik + flight rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Russia and France have also challenged the sanctions by sending flights to Baghdad without United Nations authorization.