"offer flights" — Słownik kolokacji angielskich

offer flights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): loty oferty
  1. offer czasownik + flight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It offers domestic flights to state capital cities around Australia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo