"include flights" — Słownik kolokacji angielskich

include flights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj loty
  1. include czasownik + flight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It all depends on whether this includes flights or not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo