"send evidence" — Słownik kolokacji angielskich

send evidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij dowody
  1. send czasownik + evidence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But if we do, it might be so they can kill us and send evidence back to-" 141 ?

    Podobne kolokacje: