PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send clouds" — Słownik kolokacji angielskich

send clouds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij chmury
  1. send czasownik + cloud rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It went off inside a bin which shot into the air sending clouds of smoke everywhere.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo