"see a cloud" — Słownik kolokacji angielskich

see a cloud kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz chmura
  1. see czasownik + cloud rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To her left she saw a little cloud, far away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo