"send a statement" — Słownik kolokacji angielskich

send a statement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij oświadczenie
  1. send czasownik + statement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even if they have sent you a statement or report, was it clear enough?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo