PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send a reply" — Słownik kolokacji angielskich

send a reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij odpowiedź
  1. send czasownik + reply rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In such cases the man should send replies to his wife through the same woman.