"sell to books" — Słownik kolokacji angielskich

sell to books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj książkom
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The five-year-old company sells everything from neck pillows to electrical converters to books on the most dangerous places in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo