"see women" — Słownik kolokacji angielskich

see women kolokacja
Popularniejsza odmiana: see a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz kobiety
  1. see czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Parents who meet her see a young woman, she said.

    Podobne kolokacje: