"see a woman" — Słownik kolokacji angielskich

see a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz kobieta
  1. see czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the same time, several other women are seen to be present in the room.

    Podobne kolokacje: