"season set" — Słownik kolokacji angielskich

season set kolokacja
Popularniejsza odmiana: season is set
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku umieściła
  1. set czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The next season is set to take place in 2014.