"season is set" — Słownik kolokacji angielskich

season is set kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest ustawiona
  1. set czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The next season is set to take place in 2014.

powered by  eTutor logo