"season is plagued" — Słownik kolokacji angielskich

season is plagued kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest zadręczona
  1. plague czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 2006 season was plagued by weather from the very beginning.

powered by  eTutor logo