"search program" — Słownik kolokacji angielskich

search program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania program
  1. search rzeczownik + program rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She focused on the next title her search program had highlighted.

    Podobne kolokacje: