"scholarly book" — Słownik kolokacji angielskich

scholarly book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowa książka
  1. scholarly przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Why does the common reader pick up a scholarly book?

    Podobne kolokacje: