ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"słomka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słomka" po polsku

słomka

obrazek do "straw" po polsku
rzeczownik
  1. straw **   [policzalny]
    He drank the juice through a straw. (On pił sok przez słomkę.)
  2. drinking straw  

"słomka" — Słownik kolokacji angielskich

drinking straw kolokacja
  1. drinking rzeczownik + straw rzeczownik = słomka
    Luźna kolokacja

    My favorite has a drinking straw casting a huge shadow across a friend's face.