BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"rynna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rynna" po polsku

rynna

rzeczownik
 1. chute
  • zsyp, rynna, zsuwnia, zsypnia
   She threw the bag down the garbage chute. (Ona wrzuciła torbę do zsypu na śmieci.)
 2. trough
  • rynna (deszczowa)
   I had to fix the leak in the trough. (Musiałem naprawić przeciek w rynnie.)
 3. flume
 4. gulley , gully
 5. rain gutter , guttering , eaves channel , eaves trough Canadian English , także: dripster informal  
 6. eavestrough Canadian English  
  zobacz także: gutter
rzeczownik
 1. gutter  
  Water was running along the gutter. (Woda płynęła w rynnie.)
  We have fitted a brand new gutter. (Zamontowaliśmy zupełnie nową rynnę.)
  zobacz także: eavestrough
 2. roof gutter  
rzeczownik
 1. drainpipe  

"rynna" — Słownik kolokacji angielskich

rain gutter kolokacja
 1. rain rzeczownik + gutter rzeczownik = rynna
  Zwykła kolokacja

  It's also a good idea to inspect the rain gutters again to see if they've collected any leaves.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo