"run strong" — Słownik kolokacji angielskich

run strong kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg silny
  1. run czasownik + strong przymiotnik
    Silna kolokacja

    No one else had appeared and my luck was still running strong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo