"run earlier" — Słownik kolokacji angielskich

run earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij wcześniej
  1. run czasownik + early przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Records begin in 1927 although the club may have been running a few years earlier.

    Podobne kolokacje:

podobne do "run earlier" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run earlier" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik