"run beautifully" — Słownik kolokacji angielskich

run beautifully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij świetnie
  1. run czasownik + beautifully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The first dog, who ran beautifully by nose, led the way, and their direction was of course unknown, as the dogs were all mute.

powered by  eTutor logo