"run ahead" — Słownik kolokacji angielskich

run ahead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij naprzód
  1. run czasownik + ahead przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I'm able to run straight ahead, but I haven't tried to cut on it.

    Podobne kolokacje: